Cơ sở 10: 12 Ngô Văn Sở, Hoà Khánh

Anh chị em, bạn bè khu vực Hòa Khánh  nhớ ghé 12 Ngô Văn Sở thưởng thức hương vị của Mỳ Quảng Bà Mua ạ.