Liên hệ

Hệ thống Mỳ Quảng Bà Mua

Cơ sở chính: 95A Nguyễn Tri Phương, TP.Đà Nẵng

Cơ sở 1: 16 Đặng Dung, Hòa Khánh, Đà Nẵng

Cơ sở 2: 40 Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

Cơ sở 3: 235 Núi Thành, TP.Đà Nẵng

Cơ sở 4: 235 Ông Ích Đường, TP.Đà Nẵng

Cơ sở 5: 169K Trưng Nữ Vương, TP.Đà Nẵng

Cơ sở 6: 21 Trần Bình Trọng, TP.Đà Nẵng

Cơ sở 7: 231 Đống Đa, TP.Đà Nẵng

Điện Thoại: 0905 005 773

Mail: theduongbamua1@gmail.com

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!